Werk

Tot vorig jaar had ik mijn eigen bedrijf ‘inniti’. Met deze onderneming heb ik diverse instellingen en bedrijven geadviseerd over management/bedrijfscontinuïteit en risicomanagement vraagstukken. Ik had samenwerkingsverbanden met brancheorganisaties, verzekeraars, assurantiekantoren, accountants en overige dienstverleners. Ik was betrokken bij de totstandkoming van de landelijke Code Gezonde en Veilige Magazijnen (www.cgvm.nl). Met inniti verzorgde ik risicoanalyses aan de hand van gesprekken, onderzoek en observaties. Daaruit kwamen consultancy-opdrachten in de vorm van ontwikkeling Missie & Visie, strategie, persoonlijke- en team coaching, omgang met personele kwesties (arbeidsvoorwaarden), verzuimbeheersing, ontwikkeling en correct gebruik (leverings-) voorwaarden e.d.

Ook ontwikkelde ik een cloud-tool waarmee het risicomanagement proces, in al zijn facetten, van de start (analyse) tot het bereiken van het doel, begeleid en gemonitord blijft.

Voor inniti werkte ik een lange periode voor een grote (schade-)verzekeraar en vervulde commerciële functies. Ook toen stond het adviseren van ondernemingen over strategische besluiten en continuïteitsvraagstukken centraal.

De activiteiten die ik ondernam betekende voor klanten al met al dat betere strategische beslissingen konden worden genomen en de winstgevendheid positief werd beïnvloed.

Toekomst en wensen:
Deze periode gebruik ik om te onderzoeken wat mijn volgende activiteit zal gaan worden. Er zijn uiteenlopende ideeën en wensen maar heb dat nog niet in de praktijk gebracht. De ideeën lopen uiteen van het opnieuw opstarten van mijn risicomanagement praktijk , al dan niet in loondienstverband. Tot het ontwikkelen van websites en een Virtual Reality Exposure therapie. Ook heb ik een wens om een mediation opleiding te gaan volgen. Kortom; ik weet nog niet wat het gaat worden, schroom niet mij hierover te bevragen.